آگهی استخدام کارمند فروش در مجموعه مجاز

استخدام کارمند فروش در مجموعه مجاز

1398-04-01

استخدام کارمند فروش در مجموعه مجاز با در آمد مناسب برای همکاران خوش بیان و دارای سابقه فروش

استخدام کارمند فروش در مجموعه مجاز با در آمد مناسب برای همکاران خوش بیان و دارای سابقه فروش

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی