آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری معتبر

استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری معتبر

1398-04-01

استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری معتبر به صورت تمام وقت و پاره وقت به همراه بیمه

استخدام منشی خانم در یک شرکت اداری معتبر به صورت تمام وقت و پاره وقت به همراه بیمه

اصفهان دروازه شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی