آگهی استخدام منشی خانم در خدمات پس از فروش لوازم خانگی

استخدام منشی خانم در خدمات پس از فروش لوازم خانگی

1398-04-01

استخدام منشی خانم در خدمات پس از فروش لوازم خانگی به صورت دو شیفت کاری با حقوق مکفی محدوده مولوی

استخدام منشی خانم در خدمات پس از فروش لوازم خانگی به صورت دو شیفت کاری با حقوق مکفی محدوده مولوی

اصفهان مولوی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی