آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز

1398-04-01

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز با شرایط مناسب برای افراد مسلط به تمام امور رایانه ای و گرافیکی

استخدام کارمند آی تی در موسسه مجاز با شرایط مناسب برای افراد مسلط به تمام امور رایانه ای و گرافیکی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی