آگهی استخدام منشی در شرکت معتبر

استخدام منشی در شرکت معتبر

1398-04-01

استخدام منشی در شرکت معتبر با شرایط مناسب برای افراد دارای فن بیان بالا و دارای تحصیلات دانشگاهی

استخدام منشی در شرکت معتبر با شرایط مناسب برای افراد دارای فن بیان بالا و دارای تحصیلات دانشگاهی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی