آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی فعال

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی فعال

1398-04-01

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی فعال به صورت تمام وقت با حقوق 2 م به همراه بیمه منظم و متعهد

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی فعال به صورت تمام وقت با حقوق 2 م به همراه بیمه منظم و متعهد

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی