آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی خصوصی

استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی خصوصی

1398-04-01

استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی خصوصی دارای روحیه فعال و پرتلاش و پرتحرک به صورت تمام وقت

استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی خصوصی دارای روحیه فعال و پرتلاش و پرتحرک به صورت تمام وقت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی