آگهی استخدام منشی در شرکت فنی و مهندسی

استخدام منشی در شرکت فنی و مهندسی

1398-04-01

استخدام منشی در شرکت فنی و مهندسی با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی محدوده صادقیه

استخدام منشی در شرکت فنی و مهندسی با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی محدوده صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی