آگهی استخدام طراح لباس در مجموعه فرهنگی

استخدام طراح لباس در مجموعه فرهنگی

1398-04-01

استخدام طراح لباس در مجموعه فرهنگی برای افراد خوش برخورد - دارای فن بیان بالا و ماهر و با تجربه در این زمینه

استخدام طراح لباس در مجموعه فرهنگی برای افراد خوش برخورد - دارای فن بیان بالا و ماهر و با تجربه در این زمینه

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی