آگهی استخدام منشی آقا در شرکت خصوصی

استخدام منشی آقا در شرکت خصوصی

1398-04-01

استخدام منشی آقا در شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و اداری منظم و وقت شناس در محدوده سیدخندان

استخدام منشی آقا در شرکت خصوصی با ظاهر مناسب و اداری منظم و وقت شناس در محدوده سیدخندان

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی