آگهی استخدام گوینده در مجموعه فرهنگی

استخدام گوینده در مجموعه فرهنگی

1398-04-01

استخدام گوینده در مجموعه فرهنگی برای افراد دارای تجهیزات در منزل و آشنا به کار. ارتباط فقط از طریق تلگرام

استخدام گوینده در مجموعه فرهنگی برای افراد دارای تجهیزات در منزل و آشنا به کار. ارتباط فقط از طریق تلگرام

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی