آگهی استخدام راننده با نیسان وانت مسقف

استخدام راننده با نیسان وانت مسقف

1398-04-01

استخدام تعداد محدودی راننده با نیسان وانت مسقف جهت کار شرکت راگا ابزار با درآمد بالا

استخدام تعداد محدودی راننده با نیسان وانت مسقف جهت کار شرکت راگا ابزار با درآمد بالا

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی