آگهی استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت فرارون صنعت فولاد جنوب

استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت فرارون صنعت فولاد جنوب

1397-08-08

استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت فرارون صنعت فولاد جنوب با مدرک مدیریت بازرگانی

استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت فرارون صنعت فولاد جنوب با مدرک مدیریت بازرگانی

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی