آگهی استخدام راننده با نیسان وانت یخچالدار

استخدام راننده با نیسان وانت یخچالدار

1398-04-01

استخدام تعدادی راننده با نیسان وانت یخچالدار جهت کار در یک شرکت معتبر پخش با شرایط کاری خوب

استخدام تعدادی راننده با نیسان وانت یخچالدار جهت کار در یک شرکت معتبر پخش با شرایط کاری خوب

تهران شریف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی