آگهی استخدام راننده وانت

استخدام راننده وانت

1398-04-01

استخدام راننده وانت جهت کار در قالیشویی با محیطی منظم و درآمد مکفی

استخدام راننده وانت جهت کار در قالیشویی با محیطی منظم و درآمد مکفی

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی