آگهی استخدام حسابدار در شرکت خوشه سلبن خزر

استخدام حسابدار در شرکت خوشه سلبن خزر

1397-08-08

استخدام حسابدار در شرکت خوشه سلبن خزر در حوزه تولید بسکوییت با 2 سال سابقه کار مرتبط و حقوق و مزایای قانونی

استخدام حسابدار در شرکت خوشه سلبن خزر در حوزه تولید بسکوییت با 2 سال سابقه کار مرتبط و حقوق و مزایای قانونی

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی