آگهی استخدام منشی در موسسه مجاز

استخدام منشی در موسسه مجاز

1398-04-01

استخدام منشی در موسسه مجاز با شرایط خوب برای افراد خوش برخورد و آشنا به امور دفتری

استخدام منشی در موسسه مجاز با شرایط خوب برای افراد خوش برخورد و آشنا به امور دفتری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی