آگهی استخدام تایپیست در انتشارات دانشگاه

استخدام تایپیست در انتشارات دانشگاه

1398-04-01

استخدام تایپیست در موسسه معتبر با درآمد مناسب برای افراد مجرب و آشنا به نرم افزارهای کاربردی دفتر

استخدام تایپیست در موسسه معتبر با درآمد مناسب برای افراد مجرب و آشنا به نرم افزارهای کاربردی دفتر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی