آگهی استخدام منشی در شرکت معتبر

استخدام منشی در شرکت معتبر

1398-04-01

استخدام منشی در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. درآمد عالی برای افراد آشنا به امور اداری

استخدام منشی در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود. درآمد عالی برای افراد آشنا به امور اداری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی