درج آگهی استخدام در سایت باجاب رایگان است

آگهی استخدام مهندس نساجی

استخدام مهندس نساجی

1397-08-08

استخدام مهندس نساجی در یک شرکت تولیدی دارای مدرک با گرایش شیمی نساجی و تکنولوژی

استخدام مهندس نساجی در یک شرکت تولیدی دارای مدرک با گرایش شیمی نساجی و تکنولوژی

سمنان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی