درج آگهی استخدام

به غیر از هفت شهر تهران _ اصفهان _ شیراز _ کرج _ مشهد _ اهواز _ تبریز

رایگان است .

آگهی استخدام مهندس نساجی

استخدام مهندس نساجی

1397-08-08

استخدام مهندس نساجی در یک شرکت تولیدی دارای مدرک با گرایش شیمی نساجی و تکنولوژی

استخدام مهندس نساجی در یک شرکت تولیدی دارای مدرک با گرایش شیمی نساجی و تکنولوژی

سمنان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

استخدام مهندس الکترونیک در شرکت کومشیان

استخدام مهندس الکترونیک در شرکت کومشیان

استخدام مهندس مکانیک

استخدام مهندس مکانیک

استخدام مهندس صنایع در شرکت مهندسی

استخدام مهندس صنایع در شرکت مهندسی

گزارش آگهی