آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت بازرسی معتبر

استخدام کارمند اداری در شرکت بازرسی معتبر

1398-04-01

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز با شرایط مناسب برای افراد سخت کوش و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز با شرایط مناسب برای افراد سخت کوش و آشنا به برنامه های کاربردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی