آگهی استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز

1398-04-01

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز با در آمد و شرایط مناسب برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و آشنا به کار

استخدام کارمند اداری در موسسه مجاز با در آمد و شرایط مناسب برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و آشنا به کار

تهران ورامین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی