آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت نوین فن آوران آریا

استخدام کارشناس فروش در شرکت نوین فن آوران آریا

1398-04-01

استخدام کارشناس فروش در مجموعه معتبر برای افراد دارای فن بیان بالا - دارای تجربه کاری مناسب و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارشناس فروش در مجموعه معتبر برای افراد دارای فن بیان بالا - دارای تجربه کاری مناسب و آشنا به برنامه های کاربردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی