آگهی استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری سروش

استخدام موتورسوار جهت کار در پیک موتوری سروش

1398-04-01

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری سروش با درآمد خوب و زنگ خور بالا

استخدام تعدادی موتورسوار جهت کار در پیک موتوری سروش با درآمد خوب و زنگ خور بالا

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی