آگهی استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی آسیا

استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی آسیا

1398-04-01

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی آسیا با زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا جهت کار در تاکسی تلفنی آسیا با زنگ خور بالا

رشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی