آگهی استخدام مدیر فروش در مجموعه مجاز

استخدام مدیر فروش در مجموعه مجاز

1398-04-01

استخدام مدیر فروش در مجموعه مجاز با شرایط مناسب فقط برای افراد ماهر و دارای تجربه کاری مناسب در این زمینه

استخدام مدیر فروش در مجموعه مجاز با شرایط مناسب فقط برای افراد ماهر و دارای تجربه کاری مناسب در این زمینه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی