آگهی استخدام فروشنده در خشکبار فروشی

استخدام فروشنده در خشکبار فروشی

1398-04-01

استخدام فروشنده در خشکبار فروشی لطفا به آدرس مراجعه نمایید. ادرس محل کار ؛ عظیمیه خیابان میخک فروشگاه امیران غرفه روغن کنجد

استخدام فروشنده در خشکبار فروشی لطفا به آدرس مراجعه نمایید. ادرس محل کار ؛ عظیمیه خیابان میخک فروشگاه امیران غرفه روغن کنجد

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی