آگهی استخدام کارمند فروش در شرکت بازرگانی

استخدام کارمند فروش در شرکت بازرگانی

1398-04-01

استخدام کارمند فروش در موسسه معتبر با محیط مناسب فقط برای افراد با تجربه و دارای روحیه مناسب فعالیت های گروهی

استخدام کارمند فروش در موسسه معتبر با محیط مناسب فقط برای افراد با تجربه و دارای روحیه مناسب فعالیت های گروهی

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی