آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال

استخدام منشی خانم در شرکت فعال

1398-04-01

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ساعت کاری 15 الی 20 با حقوق توافقی محدود سه راه فلسطین

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ساعت کاری 15 الی 20 با حقوق توافقی محدود سه راه فلسطین

مشهد فلسطین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی