آگهی استخدام گرافیست در شرکت مجاز

استخدام گرافیست در شرکت مجاز

1398-04-01

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت تکمیل کادر خود. افراد خلاق و مسئولیت پذیر فقط رزومه و نمونه کار خود را به تلگرام ارسال کنند

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت تکمیل کادر خود. افراد خلاق و مسئولیت پذیر فقط رزومه و نمونه کار خود را به تلگرام ارسال کنند

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی