آگهی استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی

1398-04-01

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی به صورت تمام وقت با حقوق 1/200 م در محدوده زعفرانیه

استخدام منشی خانم در آموزشگاه موسیقی به صورت تمام وقت با حقوق 1/200 م در محدوده زعفرانیه

تهران زعفرانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی