آگهی استخدام منشی خانم در یک موسسه آموزشی در زمینه آموزش دوره های کامپیوتری

استخدام منشی خانم در یک موسسه آموزشی در زمینه آموزش دوره های کامپیوتری

1398-04-01

استخدام منشی خانم در یک موسسه آموزشی در زمینه آموزش دوره‌های کامپیوتری با حقوق توافقی در محدوده میدان انقلاب

استخدام منشی خانم در یک موسسه آموزشی در زمینه آموزش دوره‌های کامپیوتری با حقوق توافقی در محدوده میدان انقلاب

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی