آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت ساختمانی مانساموسا

استخدام کارمند اداری در شرکت ساختمانی مانساموسا

1397-08-08

استخدام کارمند اداری در شرکت ساختمانی مانساموسا برای تمام روزهای هفته با ساعت کار 9 الی 21 با حقوق ثابت به همراه بیمه

استخدام کارمند اداری در شرکت ساختمانی مانساموسا برای تمام روزهای هفته با ساعت کار 9 الی 21 با حقوق ثابت به همراه بیمه

تهران ولنجک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی