آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-08-08

استخدام منشی خانم با ساعت کار 10 الی 17 و حقوق 1.500 م

استخدام منشی خانم با ساعت کار 10 الی 17 و حقوق 1.500 م

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی