آگهی استخدام منشی خانم در کلینیک روانشناسی

استخدام منشی خانم در کلینیک روانشناسی

1398-04-01

استخدام منشی خانم در کلینیک روانشناسی متعهد منظم پیگیر با حقوق 1 م با دسترسی عالی به مترو و BRT

استخدام منشی خانم در کلینیک روانشناسی متعهد منظم پیگیر با حقوق 1 م با دسترسی عالی به مترو و BRT

تهران استاد معین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی