آگهی استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی

1398-04-01

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی در محیطی امن با ظاهر مناسب محدوده بازارآهن شادآباد

استخدام منشی خانم در یک شرکت بازرگانی در محیطی امن با ظاهر مناسب محدوده بازارآهن شادآباد

تهران شاد آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی