آگهی استخدام شینیون کار در سالن زیبایی

استخدام شینیون کار در سالن زیبایی

1398-04-01

استخدام شینیون کار در سالن زیبایی جهت تکمیل کادر خود فقط برای افراد ماهر و مجرب

استخدام شینیون کار در سالن زیبایی جهت تکمیل کادر خود فقط برای افراد ماهر و مجرب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی