آگهی استخدام راننده با ماشین ایسوزو

استخدام راننده با ماشین ایسوزو

1398-04-01

استخدام یک نفر راننده با ماشین ایسوزو جهت کار در یک شرکت لوازم آرایشی با مزایا

استخدام یک نفر راننده با ماشین ایسوزو جهت کار در یک شرکت لوازم آرایشی با مزایا

شیراز زند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی