آگهی استخدام منشی در موسسه مجاز

استخدام منشی در موسسه مجاز

1398-04-01

استخدام منشی در موسسه مجاز برای افراد فعال - آشنا به نرم افزارهای اداری و دارای فن بیان قوی

استخدام منشی در موسسه مجاز برای افراد فعال - آشنا به نرم افزارهای اداری و دارای فن بیان قوی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی