آگهی استخدام راننده با نیسان یخچالدار

استخدام راننده با نیسان یخچالدار

1398-04-01

استخدام یک نفر راننده با نیسان یخچالدار جهت پخش بستنی با درآمد خوب

استخدام یک نفر راننده با نیسان یخچالدار جهت پخش بستنی با درآمد خوب

مشهد چهارراه لشکر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی