آگهی استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر

استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر

1398-04-01

استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود برای افراد مسئولیت پذیر و آشنا به برنامه های اداری

استخدام کارمند اداری در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود برای افراد مسئولیت پذیر و آشنا به برنامه های اداری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی