آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1398-04-01

استخدام یک نفر موتورسوار جوان جهت غذای بیرون بر با درآمدی مکفی

استخدام یک نفر موتورسوار جوان جهت غذای بیرون بر با درآمدی مکفی

مشهد مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی