آگهی استخدام منشی خانم در گروه غذایی اعلا

استخدام منشی خانم در گروه غذایی اعلا

1397-08-08

استخدام منشی خانم در گروه غذایی اعلا جهت همکاری در شیفت عصر

استخدام منشی خانم در گروه غذایی اعلا جهت همکاری در شیفت عصر

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی