آگهی استخدام منشی خانم در موسسه حقوقی

استخدام منشی خانم در موسسه حقوقی

1398-03-29

استخدام منشی خانم در موسسه حقوقی با ساعت کار 14/30 الی 19 و حقوق 800.000 تومان در محدوده تهران نو

استخدام منشی خانم در موسسه حقوقی با ساعت کار 14/30 الی 19 و حقوق 800.000 تومان در محدوده تهران نو

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی