آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی معتبر

استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی معتبر

1398-03-29

استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی معتبر منظم و دقیق با حقوق مکفی در محدوده کوی فردوس

استخدام کارمند اداری خانم در شرکتی معتبر منظم و دقیق با حقوق مکفی در محدوده کوی فردوس

تهران فردوس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی