آگهی استخدام منشی در آرمان سیمرغ پارسیان

استخدام منشی در آرمان سیمرغ پارسیان

1398-03-29

استخدام منشی در موسسه معتبر برای افراد با تجربه -آشنا به برنامه های کاربردی و امور گرافیکی

استخدام منشی در موسسه معتبر برای افراد با تجربه -آشنا به برنامه های کاربردی و امور گرافیکی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی