آگهی استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس رودکی

استخدام راننده با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس رودکی

1398-03-29

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس رودکی با محیطی آرام

استخدام تعدادی راننده با ماشین جهت کار در تاکسی سرویس رودکی با محیطی آرام

کرج مهرویلا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی