آگهی استخدام منشی در آژانس هواپیمایی

استخدام منشی در آژانس هواپیمایی

1398-03-29

استخدام منشی در آژانس هواپیمایی با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی محدوده جردن

استخدام منشی در آژانس هواپیمایی با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی محدوده جردن

تهران جردن

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی