آگهی استخدام منشی در موسسه معتبر

استخدام منشی در موسسه معتبر

1398-03-29

استخدام منشی در موسسه معتبر برای افراد منظم-خوش صحبت و آشنا به امور رایانه ای

استخدام منشی در موسسه معتبر برای افراد منظم-خوش صحبت و آشنا به امور رایانه ای

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی