آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-03-29

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر به صورت تمام وقت با حقوق 2 م در محدوده دانشگاه تهران

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر به صورت تمام وقت با حقوق 2 م در محدوده دانشگاه تهران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی